top of page
חיפוש

על יום הכיפורים וכוכבים

"מתי אלמד לבחור נכון?..."

מאמר מיוחד וקצר בנושא "יום כיפורים וכוכבים" - שווה קריאה!

 

בסיומה של פרשת "ניצבים" שקראנו לא מזמן מתוארת יכולת הבחירה החופשית של האדם לבחור בין טוב לרע ואת הרצון של הקב"ה שנבחר בטוב:


הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ: (דברים פרק ל' פסוק י"ט)


וצריך לשאול – למה חשוב לקב"ה להשביע את בני ישראל דווקא ע"י השמיים והארץ?


רש"י על הפסוק הזה אומר דבר מעניין שיש בו יסוד חשוב מאוד שהאדם יכול ללמוד מהמימד השמיימי והארצי: "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ" – הסתכלו בשמים שבראתי לשמש אתכם - שמא שינו את מדתם? שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל העולם כעניין שנאמר "וזרח השמש ובא השמש"? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם שמא שינתה מדתה? שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא זרעתם חיטים והעלתה שעורים?

ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין (עושים את תפקידם) אין מקבלין שכר, ואם חוטאין (אינם עושים את תפקידם) אין מקבלין פורענות לא שינו את מדתם - אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה! ___________ לפי דברי רש"י עולה – כי כמו שהשמיים והארץ מקרינים יציבות של תפקוד ולא משנים את תפקידם ובוחרים תמיד בטוב למרות שבכל מקרה לא יקבלו שכר – כך יש דרישה מאיתנו, בני האדם, להיות בדרגה דומה - להגיע למצב שאיננו משנים את תפקידנו, ואז ממילא נמאס ברע ונבחר בטוב תמיד. ___________

אך אנחנו יודעים שדבר זה הוא לא פשוט כלל וכלל, ואכן "השפת אמת" – הרב יהודה אריה ליב(אחד מגדולי אדמו"רי חסידות גור) מקשה על הפירוש של רש"י ואומר, שהשמיים והארץ הם כמו מכונות, אין להם בחירה אם לעשות או לא לעשות את התפקיד שלהם, ולאדם כן יש בחירה - יש לו יצר טוב ויצר רע שמעלים או מורידים אותו – אז איך אפשר לדרוש מבני ישראל להיות כמו השמיים והארץ?!?!


ה"שפת אמת" לא מחכה לאף אחד וגם מתרץ את הקושייה שלו עצמו ואומר – שאמנם לאדם בניגוד לשמיים והארץ באמת יש יכולת לבחור בין טוב לרע – אך היא מבוססת על נטייה טבעית יסודית שקיימת בכל הבריאה ובה אין בחירה אלא אחת - לעשות טוב, לחיות, לעשות את מה שנכון, רק שהאדם צריך לעמול ולהתאמץ כדי לחשוף את אותה נקודה שתכריע את הכף לטוב בכל צומת שבה הוא עומד בחיים.

וזאת הסיבה מדוע דווקא "השמיים והארץ" נבחרו ללמד את האדם על יכולותיו האמיתיות. ___________ אנחנו עומדים בפתחו של יום הדין


וכמה חשוב להזכיר לעצמינו שאמנם "יצר לב האדם רע מנעוריו" אך האדם עצמו טוב הוא ושואף לטוב מיסודו...

שנזכה ביום הכיפורים הקרוב לחשוף את אותה נקודה מיוחדת בנו, ושבשנה הקרובה נדע "לבחור נכון", לבחור בטוב שתמיד קיים בנו.

צום קל ומועיל לכולם, בברכת "אִם יִהְיוּ חטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים - כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ"!

"דרומה" - תיירות מדברית בתמונה: נפרדים משביל החלב בתצפית במכתש רמון.


15 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page